Akropolium
Akropolium

2013, photomontage, 82x125 cm

Archéologie du rêve
Archéologie du rêve

2013, photomontage, 82x125 cm

Sans titre
Sans titre

2013, photomontage, 30x40 cm

Réminiscences
Réminiscences

2013, photomontage, 30x40 cm

Sans titre
Sans titre

2013, photomontage, 30x40 cm

Psyché
Psyché

2013, photomontage, 82x125 cm

Chrysalide
Chrysalide

2013, photomontage, 30x40 cm

Corps empiriques
Corps empiriques

2013, photomontage, 30x40 cm

Jania
Jania

2013, photomontage, 125x82 cm

1/2